Tokajské vína

História Tokajskej oblasti

Počiatky pestovania viniča sú známe z obdobia nadvlády Rimanov. Po páde rímskeho impéria pokračovali v pestovaní Slovania. Keď v roku 895/896 prišli na toto územie Maďari pod vedením Almosa a jeho syna Arpáda, našli tu už rozvinuté vinohradníctvo. Svedčí o tom podanie, podľa ktorého vojvodca Turkov hlási kniežaťu Arpádovi, že pri sútoku riek Bodrogu a Tisy našiel v okolitých svahoch prekrásne vinohrady. Nájazdom Tatárov v roku 1241 bol kraj vyľudnený a vinohrady zničené. Kráľ Béla IV. kolonizoval vyľudnený kraj Talianmi. Talianski osadníci sem priviezli nielen nové pestovateľské skúsenosti, ale aj základnú odrodu Furmint. Veľké zásluhy o rozvoj pestovania viniča v Tokajskej oblassri priznáva história taktiež kráľovi Matejovi Korvínovi (1458-1490).

Víno tokajV čase tureckých vojen a po dobytí územia Turkami v roku 1528 zostala oblasť 170 rokov pod tureckým panstvom. V tejto dobe sa pestovanie viniča podstatnejšie nerozširovalo, ale z toho obdobia pochádza väčšina tokajských pivníc, ktoré boli budované ako úkryty ľudí i majetku pred lúpežnými vojskami.

Postupne sa zlepšuje technológia výroby tokajských vín a už v roku 1560 sa v latinsko-maďarskom slovníku Fabricia Balásza stretávame s termínom cibéby (hrozienka), ktoré sa za priaznivého počasia tvoria v tokajských odrodách napadnutých ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea Persoon.


Pôvod názvu Tokaj

Uvádza sa, že pomenovanie obce a vrchu Tokaj je slovanského pôvodu. Odvodzuje sa od staroslovanského slova "STOKAJ". V prenesenom význame to je sútok dvoch riek t.j. Tisy a Bodrogu.

history.jpg

Prvý Tokajský výber

... vyrobil Sepsi Laczko Maté. (1576-1633)  Navštevoval školy v Moldave nad Bodvou , Sárospataku, Wittenbergu a Hanau, odkiaľ sa v r. 1614 vracia do Erdőbénye. Vtedy sa začal zaoberať výskumom a výrobou tokajského výberu a stanovil presnú receptúru, ktorá sa používa dodnes. V roku 1931 na Veľkú noc daroval tokajský výber Zuzane Lórántffyovej k 15. výročiu sobáša s Jurajom I Rákoczim.

Prvý zákon, ktorý sa týkal tokajskej oblasti, bol vydaný v roku 1655. Týmto zákonom sa nariaďovalo vyberanie cibéb na výrobu Tokajských výberov, čím bol daný základ technológie výroby tokajských vín.

Pamätihodná kapitola dejín Tokajského vína je spojená s menom Františka Rákocziho II. Od kniežaťa boli pravidelne odosielané zásielky vína adresované na dvor kráľa Ľudovíta XIV. (1638-1715). Tokajské víno sa stalo obľúbeným nápojomaj cára Petra Veľkého a jeho následovníčky Kataríny.

 

Poslať stránku | Vytlačiť stránku | Opýtať sa k téme | webdesign © bart.sk