Tokajské vína

Tokajská oblas? je najmenšia a sú?asne najatraktívnejšia vinohradnícka oblas? Slovenska. Tradi?ná technológia výroby s využitím uš?achtilej plesne Botrytis cinerea, poskytuje tomuto vínu neopakovate?ný charakter a vlastnosti. Svetoznáma tokajská oblas? je krajom produkcie vín ur?eného pôvodu s presným ohrani?ením plôch a zákonom prikázaným technologickým postupom spracovania hrozna a výroby vína.

Tokajská oblas? je jednou z mála oblastí na svete, kde možno dopestova? hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

pecat.gif

Chateau Vini?ky, k. s.

Bellova 3, 040 01 Košice, Slovensko
Tel./fax: +421-55-6809 246
E-mail: vino1@vino-tokaj.sk

 

2018

Poslať stránku | Vytlačiť stránku | Opýtať sa k téme | webdesign © bart.sk